Gasten interviews

Welkom op de pagina met interviews van onze Spaciale Gasten.

Hier leest u de interviews met vrijwilligers en speciaal betrokkenen bij onze activiteiten.

VVN Denk Zeeuws en rij Zeeuws!

Jan Oudesluijs is docent en decaan bij SGBOZ ’t Ravelijn in Steenbergen. In zijn vrije tijd zet hij zich o.a. in als voorzitter van de lokale VVN afdeling Tholen. Als VVN-vrijwilliger onderhoudt hij daarnaast ook de contacten met het basisonderwijs, gericht op de schoolexamens en fietskeuringen. Wij waren nieuwsgierig naar zijn ervaringen.

Wat zijn uw doelen op het gebied van verkeersveiligheid: Wat zou u graag met VVN willen bereiken?

Bestendiging van de afdelingen, en daarvoor is verjonging noodzakelijk. We hebben een heel enthousiaste club maar het ledenbestand bestaat, zoals bij vele afdelingen, uit veel senioren, en dat geeft zorg. Daarnaast zijn we een gewaardeerde partner van de gemeente en ik denk dat we daar meer mee kunnen doen: de gemeente Tholen heeft negen woonkernen en het zou goed zijn wanneer we in de toekomst binnen elke woonkern herkenbaar aanwezig zijn. Voor veel burgers is de stap naar de gemeente dikwijls een grote stap en op deze wijze kunnen wij daarin van betekenis zijn. 
Wij zijn als VVN overigens geen protestpartij maar een aandrager van punten die aandacht behoeven.

Welke problematiek rond verkeersveiligheid ziet u als specifiek voor Tholen? Ziet u verschillen met andere Zeeuwse gegeemten?

Tholen heeft tussen de woonkernen provinciale 80 km-wegen. Deze slingeren over dijken en worden ook gebruikt door langzaam verkeer. We zien dat, in deze toch wel jachtige wereld, er weinig tot geen geduld is en dat er af en toe zeer risicovol wordt gepasseerd. Ik ervaar ook dat er mensen zijn die een stuk langzamer dan 80 km/pu op deze wegen rijden, wat dan weer leidt tot irritatie en inhalen, ook op plaatsen waar dit niet mag. Het uiteindelijke resultaat van al dat inhalen levert overigens weinig tot geen tijdwinst op. Ik zie verder dat vooral jongeren hun auto gebruiken als Max Verstappen. Het verschil is daarbij wel dat Verstappen op een circuit rijdt en ook echt kan rijden. Ik denk echter wel dat deze situaties zich in heel Zeeland voordoen. Er zijn een paar snelwegen in onze provincie en verder lijken de wegen erg veel op die van Tholen: Veelal 80 km-wegen, met of zonder dijken. We merken dat er binnen de woonkernen ook steeds meer wordt geklaagd over parkeergelegenheid. Een stukje lopen is dikwijls een opgave en de gemeente kan ook niet direct een passende oplossing bieden.

Wat maakt dat u zich inmiddels alweer ruim 2 jaar voor de verkeersveiligheid inzet?

Ik vind het van groot belang dat er binnen gemeenten organisaties zijn zoals VVN. Onlangs werd ik gevraagd iets te doen in een buurgemeente en onderzoek leerde mij dat daar geen VVN-afdeling is. Dan blijven er een heleboel zaken liggen en ben je afhankelijk van een goedwillende eenling. Ander voorbeeld zijn de jeugdverkeersexamens: Het is goed dat zoiets vanuit een organisatie als VVN wordt aangestuurd. Ik zie nu dat er binnen het basisonderwijs dikwijls wisselingen zijn in mensen die verantwoordelijk zijn voor verkeeronderwijs. Dat geeft dikwijls veel vragen. De afdeling Tholen kent ook een sterke samenstelling van betrokken en kundige vrijwilligers: Zeer gedreven mensen die altijd klaar staan om een hand toe te steken. Dat zie je ook altijd in vergaderingen van het district: we zijn altijd met een goede vertegenwoordiging aanwezig. En niet als minste reden: Ik heb er plezier in!

Hoe ziet u de toekomst van VVN in Zeeland?

Wij zijn de aankomende jaren zeker van belang in onze samenleving. Wij hebben een heel sterk district: bestuurlijk worden de lijnen goed uitgezet en de contacten zijn heel kort en direct. Dat is zeker mogelijk door de mensen die dit bestuur, en daarmee ook ons, ondersteunen. We mogen ons gelukkig prijzen met mensen die verstand van zaken hebben en ook meedenken met de afdelingen.
Ik zie ook dat er landelijk een verandering in gang is gezet: VVN moet beter bereikbaar en herkenbaar zijn. VVN directeur Felix Cohen heeft een duidelijke visie op de toekomst en ik denk dat met deze mix de positie van VVN Zeeland, en daarmee de afdelingen, sterker wordt. 
Wat ik persoonlijk nog verder wil oppakken is het ook over de provinciegrens kijken en samenwerken: Wij zijn de meest oostelijke gemeente van de provincie en voor werk, school, gezondheid, en ontspanning is er veel verkeer vanuit Tholen richting Bergen op Zoom. Er zijn al wel wat oppervlakkige contacten op het gebied van verkeersveiligheid, maar er valt nog veel te winnen.

Wat wilt u de Zeeuwse weggebruiker graag meegeven als tips rond verkeersveiligheid?

Denk Zeeuws en rij Zeeuws! Ik doel daarmee op de nuchterheid waarop de Zeeuwen altijd worden aangesproken.

Is er iets wat u onze huidige en komende vrijwilligers graag wilt meegeven?

Kijk om je heen en zie hoe mooi het werk is als vrijwilliger. Iets doen voor je samenleving is waardevol. Blijf je enthousiasme uitdragen en steek daar ook anderen mee aan.

Wat zijn uw goede voornemens voor het nieuwe jaar?

Dat vind ik zo'n cliché. Dan moet je jezelf eerst afvragen of het in het afgelopen jaar niet goed is gegaan. En ik ben geen ontevreden mens. Wat ik wel van belang vind is positief in het leven staan. Ik hoor en lees veel over ontevredenheid; soms verbaas ik me erover waar het dan om gaat.

Heeft u nog een nieuwjaarswens voor ons Zeeuwen?

Wanneer u verkeersdeelnemer bent, denk dan vooral aan die andere gebruiker. Ik wens ook dat er op het eind van het volgend jaar duidelijke cijfers zijn die uitwijzen dat het goed gaat in het Zeeuwse (en Nederlandse) verkeer. En natuurlijk wens ik iedereen een gelukkig en bovenal een gezond nieuwjaar!

VVN Gezelligheid, daar is iedereen voor, maar neem wel je verantwoordelijkheid

Meijke van der Plas: secretaris van WeitjeRock en docente op het Scalda te Middelburg. Begonnen als bezoeker van het festival WeitjeRock en sinds 2012 daar ook werkzaam als secretaris.

WeitjeRock is een muziek- en kleinkunstfestival, dat ooit begonnen is in de jaren ’90 en sinds 2013 opnieuw wordt georganiseerd. WeitjeRock is inmiddels beloond met een internationale festivalnominatie voor Best New Festival én een Europese nominatie voor Best Small Festival . Wij hebben aan Meijke gevraagd wat zoal haar ervaringen zijn bij het organiseren van dit festival. 

Kun je iets vertellen over je leukste ervaring en een minder leuke ervaring bij WeitjeRock?

Mijn leukste ervaring was tijdens de eerste editie in 2013, toen we met hele bestuur het podium op zijn gegaan. We zagen toen al onze bezoekers. Je bent dan zo trots en in de wolken met wat je hebt neergezet. Dat was echt heel gaaf!

Een wat minder leuke ervaring was tijdens de derde editie in 2015. ‘s Ochtend moesten we beslissen dat het festival die dag niet door kon gaan vanwege een storm. Achteraf was het een goede beslissing. De veiligheid van mensen gaat natuurlijk boven alles.

Jullie gebruiken duurzame producten en materialen. Zijn jullie van mening dat andere festivals zich hiervoor ook moeten inzetten?

Ik denk dat je als festival je steentje kan bijdragen aan een schoner milieu. We proberen dat ook herkenbaar te maken, een betrokkenheid te creëren. Zo kunnen er bekers geraapt worden: Voor 20 bekers krijgt de bezoeker een consumptiebon.

Jullie proberen de bezoekers van WeitjeRock te stimuleren om met de fiets en de bus te komen. Is dit een bewuste keuze?

Ik denk dat het een stukje veiligheid is, wat wij daarmee aanbieden. Je wilt dat de bezoekers veilig thuiskomen, dus zie je ze het liefst met bussen, fiets en taxi’s reizen.

Doen jullie ook aan controles op alcoholgebruik?

Natuurlijk mag er onder de 18 jaar niet gedronken worden. De bezoekers worden daarom bij binnenkomst  gecontroleerd op leeftijd en van een ‘wel-of-niet-drinken’-armbandje voorzien. Als we bij de drankverkoop twijfelen over de leeftijd van de bezoeker (bijv. bij een niet goed zichtbare armband), wordt er nogmaals naar de leeftijd gevraagd. De beveiliging zier er ook echt op toe dat mensen niet te ver gaan. Drugs zijn sowieso niet de bedoeling. Wanneer wij zien dat iemand te veel op heeft, spreken wij de betreffende bezoeker hier op aan.

Heeft het festival invloed op de verkeerssituatie rondom het festival?

Het aantal mensen dat met de auto kwam, was toch nog meer dan we dachten, dus daar moesten we een oplossing voor bedenken. In samenwerking met de gemeente hebben we toen een éénrichtingsweg ingesteld en onze verkeersregelaars zien hier toe op de verkeersorde. Daarnaast voert de politie, tijdens de uitloop van het festival, alcoholcontroles uit. Overigens moet je als festival ook een vergunning aanvragen, en die krijg je pas wanneer de Veiligheidsregio alles heeft goedgekeurd. We hebben ook de brandweer, gemeenten, politie enzovoort in te lichten. Die komen kijken of alles in goede banen wordt geleid.

WeitjeRock heeft een BOB-team ingezet, wat zijn je ervaringen hiermee?

De bezoekers vonden het erg leuk. Ik denk dat het zeker een aanwinst is voor elk festival. Je draagt er ook iets mee uit: Dat het niet normaal is wanneer mensen met alcohol op het verkeer in gaan.

Ik denk dat je dit als BOB-team ook  doet door zo zichtbaar op een festival aanwezig te zijn. Door op het verantwoordelijkheidsgevoel in te spelen. Zo van: ‘Jongens, let wel op! Gezelligheid daar is iedereen voor, maar je moet wel je verantwoording nemen.’