ROVZ spandoek 5 x 0,7 meter

Het spandoek kunt u ophangen langs de weg, bijvoorbeeld aan een hekwerk of tussen twee bomen of palen. Als u het spandoek boven de rijbaan wilt plaatsen, neem dan contact op met de gemeente. Zij kunnen u vertellen op welke hoogte het spandoek moet hangen. Meestal kunt u uitgaan van een minimale doorrijhoogte van 4,50 meter. Let op: het spandoek vangt veel wind en mag natuurlijk niet loskomen. Daarom moet het altijd strak gespannen en goed vastgezet worden. 

Formaat: 7 x 1 meter

Algemene regels voor gebruik van de campagnematerialen

  1. De materialen mogen maximaal 8 weken blijven staan/hangen. Ervaring leert dat na langere tijd campagnematerialen steeds minder opvallen. Na verwijdering moeten de materialen worden aangeboden als afval, volgens de daarvoor geldende regels.
  2. De plaatsing van de materialen mag geen gevaar of hinder veroorzaken voor het verkeer. Voorkom zichtbelemmering en zorg voor een vrije doorgang (ook voor voetgangers met kinderwagen, rolstoelers e.d.
  3. Plaats materialen nooit op een kruising of splitsing; blijf daar minimaal 5 meter vandaan.
  4. Plaats materialen zo dat de kans op vandalisme zo gering mogelijk is. Een affiche dat op ca. 2.20 m hoogte hangt, is bijvoorbeeld niet makkelijk kapot te schoppen.
  5. Zorg ervoor dat de materialen altijd goed vast zitten en dus niet opeens de weg op kunnen waaien.
  6. Hou bij het plaatsen rekening met de gevoelens van andere wijkbewoners. Het vrije uitzicht van een wijkbewoner blokkeren met een groot affiche of spandoek zonder te vragen of die bewoner daar bezwaren tegen heeft, is vragen om ellende. 
  7. Beschadig geen eigendommen van anderen (ook geen openbaar groen) bij het aanbrengen van de materialen.