ROVZ Gevelposter 70 x 50 cm

U kunt deze poster bevestigen aan de gevel van uw eigen woning of rond een lantaarnpaal. De poster mag vrij geplaatst worden op eigen terrein van bewoners, bijvoorbeeld aan een raam of aan een paal in eigen tuin. Zolang er geen hinder of gevaar ontstaat voor anderen, kan de poster ook bevestigd worden aan een lantaarnpaal of iets dergelijks. 

Formaat: 140 x 50 cm. Deze klapt u dubbel naar 70 x 50 cm.

Algemene regels voor gebruik van de campagnematerialen

  1. De materialen mogen maximaal 8 weken blijven staan/hangen. Ervaring leert dat na langere tijd campagnematerialen steeds minder opvallen. Na verwijdering moeten de materialen worden aangeboden als afval, volgens de daarvoor geldende regels.
  2. De plaatsing van de materialen mag geen gevaar of hinder veroorzaken voor het verkeer. Voorkom zichtbelemmering en zorg voor een vrije doorgang (ook voor voetgangers met kinderwagen, rolstoelers e.d.
  3. Plaats materialen nooit op een kruising of splitsing; blijf daar minimaal 5 meter vandaan.
  4. Plaats materialen zo dat de kans op vandalisme zo gering mogelijk is. Een affiche dat opca. 2.20 m hoogte hangt, is bijvoorbeeld niet makkelijk kapot te schoppen.
  5. Zorg ervoor dat de materialen altijd goed vast zitten en dus niet opeens de weg op kunnen waaien.
  6. Hou bij het plaatsen rekening met de gevoelens van andere wijkbewoners. Het vrijeuitzicht van een wijkbewoner blokkeren met een groot affiche of spandoek zonder te vragen of die bewoner daar bezwaren tegen heeft, is vragen om ellende. 
  7. Beschadig geen eigendommen van anderen (ook geen openbaar groen) bij het aanbrengen van de materialen.