ROVZ raamposter A3

Met deze poster voor uw raam geeft u een duidelijk signaal dat rustig rijden gewenst is en ook gewaardeerd wordt. U plaatst deze poster aan de binnenkant voor uw raam. Hoe meer buurtbewoners dat doen, hoe duidelijker de boodschap overkomt.  

Formaat: 30 x 42 cm

Algemene regels voor gebruik van de campagnematerialen

  1. De materialen mogen maximaal 8 weken blijven staan/hangen. Ervaring leert dat na langere tijd campagnematerialen steeds minder opvallen. Na verwijdering moeten de materialen worden aangeboden als afval, volgens de daarvoor geldende regels.
  2. De plaatsing van de materialen mag geen gevaar of hinder veroorzaken voor het verkeer. Voorkom zichtbelemmering en zorg voor een vrije doorgang (ook voor voetgangers met kinderwagen, rolstoelers e.d.
  3. Plaats materialen nooit op een kruising of splitsing; blijf daar minimaal 5 meter vandaan.
  4. Plaats materialen zo dat de kans op vandalisme zo gering mogelijk is. Een affiche dat op ca. 2.20 m hoogte hangt, is bijvoorbeeld niet makkelijk kapot te schoppen.
  5. Zorg ervoor dat de materialen altijd goed vast zitten en dus niet opeens de weg op kunnen waaien.
  6. Hou bij het plaatsen rekening met de gevoelens van andere wijkbewoners. Het vrije uitzicht van een wijkbewoner blokkeren met een groot affiche of spandoek zonder te vragen of die bewoner daar bezwaren tegen heeft, is vragen om ellende. 
  7. Beschadig geen eigendommen van anderen (ook geen openbaar groen) bij het aanbrengen van de materialen.