Veilig Verkeer Nederland geeft verkeerslessen aan vluchtelingen

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Terneuzen, geeft in samenwerking met gemeente Terneuzen, vluchtelingenwerk en vele vrijwilligers verkeerslessen aan vluchtelingen. Vluchtelingen die net in Nederland zijn weten meestal niet welke verkeersregels gelden in Nederland, terwijl ze wel deelnemen aan het verkeer. Ik, Nicole Tetelepta (stagiaire VVN), was benieuwd hoe de verkeerslessen verliepen. Daarom ben ik langs PIBLW-Reïntegratie in Terneuzen gegaan om een indruk te krijgen van deze verkeerslessen. 

‘’Nu zijn we bezig met de vijfde les van het praktijkgedeelte. Tijdens het praktijkgedeelte leren wij de statushouders voornamelijk de basisregels in het verkeer, zoals de plaats op de weg, voorrangsregels, verkeersborden en regels bij spoorwegovergangen. Ze hebben voorafgaand aan de praktijklessen vier keer één uur theorieles gehad; de theorieles is door allen positief afgerond, zegt Han van Opdorp, voorzitter van de VVN afdeling Terneuzen. ‘’

Hoe vinden jullie dat ze het tot nu toe doen:

‘’Het is heel leuk om te zien dat ze het onderling goed met elkaar kunnen vinden en elkaar proberen te helpen. Aan de gezichten is te zien dat ze het echt naar hun zin hebben. Persoonlijk vind ik dat ze na vijf praktijklessen al heel goed kunnen fietsen, in vergelijking met hun eerste praktijkles. Je ziet echt dat ze vorderingen maken, want in het begin konden ze nog geen fiets aanpakken. Na vijf praktijklessen en vier theorielessen kunnen ze nu allemaal redelijk fietsen. Na de lessen zal er uiteraard nog op de straat geoefend moeten worden, zegt Cees van Halst, bestuurslid van VVN. ’’

Tijdens de verkeersles hebben wij aan een van de statushouders gevraagd wat haar ervaringen zijn:

Op een enthousiaste manier vertelt ze over de goede begeleiding en het geduld van de vrijwilligers, die haar en de andere statushouders verkeerslessen geven. Daarnaast vindt ze het heel gezellig met de andere dames waarmee ze samen de verkeerslessen volgt. Ze is al wel in het bezit van een rijbewijs, maar met fietsen had ze nog geen enkele ervaring.

‘’Voordat ik deelnam aan de verkeerslessen kon ik nog helemaal niet fietsen. Ik was in het begin ook bang om te fietsen, omdat ik niet had verwacht dat ik zo snel zou leren fietsen. Ik kom zelf uit Curaçao en woon nu 13 jaar in Nederland. Het verkeer in Curaçao is veel rustiger in vergelijking met Nederland. Vooral de grote aantallen fietsers en alle regels daaromheen vind ik nogal ingewikkeld. Ik vind het fijn dat ik nu onder begeleiding leer fietsen. Sinds kort is mij een baan aangeboden bij DOW, daarom is het straks extra fijn dat ik de fiets kan pakken naar mijn werk; je bent gelijk een stuk mobieler.

Ook de vrijwilligers van VVN en andere organisaties vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is:

We zijn het er over eens dat deze verkeerslessen van pas komen voor hun veiligheid op straat. Bovendien tonen wij op deze manier dat er aandacht en begrip is voor hun situatie en dat we hen graag daarbij willen helpen.