Nieuwe bestuursleden blaken van zelfvertrouwen

Tijdens de recent gehouden Districtsleden vergadering (DLV) op 8 mei vond er een heuse bestuurswijziging plaats. Aftredend waren Piet Hannewijk en Han van Opdorp.

Piet bekleedde de functie van secretaris / penningmeester binnen het bestuur, Han was o.a. portefeuillehouder van 'Bob' en 'Kantelauto'

Beide heren zijn ruim 20 jaar actief geweest voor VVN district Zeeland. De opvolgers werden met algehele instemming van de vergadering gekozen.

Voor Han is Bram Marcusse gekozen. De nieuwe penningmeester is Egbert Spierenburg en de nieuwe secretaris is Jacques Derksen.

De nieuw gekozen bestuursleden nemen vol zelfvertrouwen de diverse functies op zich.

Wij wensen hen veel succes.

 

Han en Piet treden nog eenmaal voor het voetlicht met hun bestuursverslag.