Nieuwsberichten

Zeeuwse verkeersflits special juni 2017

Deze maal een Verkeersexamens Special.

meer

Zeeuwse Wieler Wind 6 daagse

De Zeeuwse Wieler Wind 6 Daagse (ZWW6D) is hét nieuwe fietsevenement van Zeeland.

meer

Nieuwe bestuursleden blaken van zelfvertrouwen

Tijdens de recent gehouden Districtsleden vergadering (DLV) op 8 mei vond er een heuse bestuurswijziging plaats. Aftredend waren Piet Hannewijk en Han van Opdorp.

meer

Meer cursussen auto te water

Automobilisten voorbereiden hoe ze moeten handelen als ze te water raken

meer

Veilig op weg 2016 Bedankt!

Het ‘Dode Hoek’ project in Zeeland is mogelijk gemaakt door de belangeloze medewerking van deze bedrijven.

meer

Districtsnieuwsbrief april 2017

De voorjaars 2017 nieuwsbrief van district Zeeland is uit.

Veel leesplezier

meer

Zeeuwse verkeersflits april 2017

De voorjaarsflits is weer uit.

meer

Zeeuwse Verkeersflits december 2016

De zeeuwse verkeersflits is weer uit.

meer

Menukaart District Zeeland 2017

In de zeeuwse menukaart krijgt u informatie over onze verkeersprojecten.

meer

Maak van verkeersveiligheid nationale prioriteit

Brede coalitie roept nieuw kabinet op te kiezen voor veiligheid en minder slachtoffers

meer